Samtal med gäst

Gäst: Är du...ehhh...eller...(pekar på magen)

Jag: Hahaha...ja jag är gravid, inte tjock.

Gäst: Hahaha ja man vet ju aldrig med er i restaurangbranchen, ni har ju en tendes att vara lite tjocka om magen.

Men va? Tjocka om magen? TJOCKA OM MAGEN. Jomantackar!